nijntje Beweegdiploma ®

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een Beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend.

Waarom het Beweegdiploma?

De grootste ontwikkeling van de motoriek vindt bij kinderen in de eerste levensjaren plaats. Een goede motoriek heeft niet alleen invloed op de fysieke ontwikkeling, maar ook op het leervermogen van kinderen.

Het is daarom essentieel om op een goede manier te leren bewegen. Om die reden heeft de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie een beweegdiploma speciaal voor peuters en kleuters ontwikkeld: het nijntje Beweegdiploma.

Het nijntje Beweegdiploma is dé basis voor elke sport. Plezier ervaren in bewegen staat voorop en geeft de beste garantie voor een actieve levensstijl.

Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen bij s.v. NAS Benthuizen in 20 lessen hun nijntje Beweegdiploma 2 halen.  De nijntje lessen zijn tijdens het reguliere uur peuter/kleuter gym van s.v. NAS Benthuizen. 

Deze lessenserie start dinsdag 18 september van 16:00 -17:00 uur.

Schuiven naar boven