Inschrijving Kampweekend 20201. Persoonsgegevens:

                    
 

2. Contactgegevens/ In geval van nood waarschuwen:

   

3. Noodadres (Indien niet bereikbaar):

 

4. Medische gegevens:

 

 
5. Overige opmerkingen:
JaNee

6. Verklaring:
 

Ja, ik geef toestemming om, in geval van nood, medisch ingrijpen te laten plaatsvinden door een daartoe bevoegd persoon tot voordeel van mijn kind:

Bij inschrijving lid jonger dan 16 jaar, dient een van zijn ouders/verzorgers toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens door onderstaande vakje aan te vinken. Ik geef als ouder/verzorger van bovengenoemde persoon toestemming voor inschrijving:

Alles gecontroleerd? U gaat akkoord met de voorwaarden (waaronder ook het maken en gebruiken van foto's) en heeft bovenstaande informatie volledig naar waarheid ingevuld:


Schuiven naar boven