Uitschrijven

Uitschrijven doet u bij ons schriftelijk uiterlijk vóór de laatste lesweek van het huidige seizoen. U kunt het uitschrijfformulier hieronder gebruiken (minderjarigen dienen toestemming te vragen aan hun ouders/verzorgers).

Wie tussentijds bedankt als lid krijgt géén contributie retour. Opzeggingen gedurende de zomervakantie of bij de start van het nieuwe seizoen zijn te laat. Hiervoor zult u een factuur ontvangen van € 20 administratiekosten. Opzeggingen na de start van het seizoen gelden voor het volgende seizoen.

Bent u van mening dat u vanwege bijzondere omstandigheden als uitzondering geldt kunt u dit schriftelijk met opgaaf van reden vooraf voorleggen aan het bestuur.


Uitschrijfformulier

    Bij uitschrijving lid jonger dan 16 jaar, dient een van zijn ouders/verzorgers toestemming te geven hiervoor door onderstaande vakje aan te vinken:
    Ja ik geef als ouder/verzorger van bovengenoemde persoon toestemming voor uitschrijving

    * privacyverklaring van de vereniging

     

    Schuiven naar boven