Sportvereniging NAS Benthuizen

Toezicht en verantwoordelijkheid

Onze coördinatoren en leiding houden toezicht en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de zaal. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw minderjarige kind(eren) in bijvoorbeeld de kleedkamer, gangen en hal.

De vereniging is niet aansprakelijk voor materialen die meegenomen worden naar de lessen, maar mocht er iets kwijt zijn kunt u dit altijd navragen. Neem eventueel spullen mee de zaal in tijdens de les. Overige ruimtes binnen de sporthal worden soms gebruikt. In ieder geval maken we gebruik van de groepskleedkamers, dames en heren. Wilt u hiermee rekening houden bij het omkleden.

Wilt u, indien van toepassing, er tevens voor zorgen dat u op tijd aanwezig bent om uw kind te brengen of op te halen na afloop van de les.

Leiding Gymnastiek / Turnen:
De Gymnastiek/Turnlessen bij s.v. NAS Benthuizen worden verzorgd door gediplomeerde leiding. De leiding heeft de opleiding tot Gymnastiek Leider niveau 3 gevolgd bij de KNGU. Ditzelfde geldt ook voor de leiding van het Actief Fit.

Assistenten Gymnastiek / Turnen:
Voor een goede gang van zaken tijdens de les heeft de leiding van de gym hulp van assistenten.
Deze assistenten zijn opgeleid om te helpen bij de diverse toestellen.

Coördinatoren:
De sportonderdelen volleybal en zaalvoetbal worden begeleid door coördinatoren. Dit zijn vrijwilligers met affiniteit voor deze sport. Zij sporten zelf mee en zijn contactpersoon naar het bestuur toe of begeleiden de (jeugdige) sporters.

Schuiven naar boven