Vacatures/Stages

Turntrainer

Bent u geïnteresseerd in het geven van turnlessen bij onze vereniging? Heel fijn, want wij zijn dringend op zoek naar extra handjes bij de gymgroepen. Stuur vrijblijvend bericht voor meer informatie.


Sporttrainer

Ligt uw interesse bij buitensport? Wij zijn op zoek naar trainers. Interesse? Stuur vrijblijvend een bericht voor meer informatie.


Bestuursleden

Het bestuur van onze vereniging draait volledig op vrijwilligers die zich met veel liefde inzetten voor deze kleinschalige sportvereniging in Benthuizen. Echter momenteel zijn wij met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Ben jij enthousiast om je steentje bij te dragen of twijfel je? We kunnen alle hulp gebruiken en vele handen maken licht werk. Aarzel niet, meldt u aan om in gesprek te gaan over wat u kunt bijdragen.
Als bestuur komen we in principe ongeveer 1x per 8 weken bij elkaar en vergaderen op een avond ongeveer 1 uur (+ per week gemiddeld ongeveer 0,25 uur inzet).

Als bestuurslid kunt u onder andere:

 • Meepraten over het reilen en zeilen van de vereniging;
 • Meehelpen met het verzorgen van leuke activiteiten voor de sporters;
 • Meehelpen het aanbod van de sportvereniging uit te dragen;
 • Meehelpen documenten/informatie up-to-date te houden en te digitaliseren;
 • Contacten onderhouden met leden en/of leiding van de groepen;
 • Contacten onderhouden met de gemeente of andere geledingen (o.a. KNGU);
 • Contacten onderhouden met sponsoren en/of nieuwe sponsoren binnenhalen;
 • Je bent ambassadeur voor de vereniging ;).

Denkt u er over of twijfelt u? Aarzel niet, laat het 1 van de bestuursleden dit weten of draai één van de vergaderingen mee om te kijken of het allemaal in uw planning past om uw bijdrage te leveren aan deze superleuke sportvereniging.


Stagemogelijkheden

Bij onze vereniging is het mogelijk om stage te lopen in het kader van een sport-, spel- of beweegopleiding of voor een maatschappelijke stage. Stages zijn in principe altijd bij de jeugdgroepen turnen/gym, maar andere groepen zijn bespreekbaar. Zie het lesrooster voor ons aanbod en de precieze tijden.

Heb je interesse, laat dit weten via bestuur[at]svnasbenthuizen.nl


Aannamebeleid 

Als sportvereniging NAS Benthuizen willen we graag een goed beeld krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen. Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen: 

 • het kennismakingsgesprek, 
 • controle referenties (indien van toepassing), 
 • aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), 
 • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode / gedragsregels
 • ondertekenen vrijwilligersovereenkomst (bij indiensttreding). 

Middels deze maatregelen is het nadrukkelijk de bedoeling te voorkomen dat zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze vereniging te ambiëren. 


– Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam hebt staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Heeft u geen strafbare feiten die relevant zijn voor het doel van de aanvraag, dan krijgt u een VOG. 

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die met kinderen of kwetsbare personen werken, kunnen de VOG gratis aanvragen. 


– Vrijwilligersovereenkomst 

Bij indiensttreding vraagt het bestuur u om een vrijwilligersovereenkomst te tekenen. Deze overeenkomst bevat een aantal afspraken, de verantwoordelijkheden waaraan de vrijwilliger zich dient te houden en uitleg over de omgangsvormen ten opzichte van de leden van sportvereniging NAS Benthuizen. 

Schuiven naar boven