Sportvereniging NAS Benthuizen

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van s.v. NAS Benthuizen is Hanneke Moerman. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoonnas@gmail.com of 06-41498868. 

De vertrouwenspersoon is binnen s.v. NAS Benthuizen het aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Zij is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen de sportvereniging maar ook voldoende afstand en professionaliteit heeft om objectief te kunnen oordelen. De vertrouwenspersoon is er voor de sporters, ouders/verzorgers van sporters, leiding, vrijwilligers, bestuur, toeschouwers, etc. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn in principe vertrouwelijk. Zie het bijgevoegde protocol voor alle afspraken die er binnen s.v. NAS Benthuizen zijn gemaakt rondom de vertrouwenspersoon.

Schuiven naar boven